Winst voor Grafisch Lyceum Utrecht en Mediacollege Amsterdam

Op 27 maart zijn tijdens het MBO BurgerschapLab Festival 15 plannen voor beter burgerschapsonderwijs gepresenteerd. Deelnemers pitchten hun voorstellen voor vernieuwend burgerschapsonderwijs aan een breed publiek, waaronder de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Winnaar werd de Blanco Methode, waaraan studenten en docenten van het Grafisch Lyceum Utrecht en het Mediacollege Amsterdam samenwerkten.

Beter burgerschapsonderwijs

In Nederland is in 2006 de wet op burgerschapsonderwijs ingevoerd voor primair, secundair en middelbaar beroepsonderwijs. Ondanks dat scholen het belang van burgerschapsontwikkeling zien, en hier aandacht aan besteden, blijven scholen er mee worstelen. Om beter burgerschapsonderwijs te ontwikkelen voor het mbo is in 2018 gestart met het MBO BurgerschapLab. Tijdens deze labs worden studenten en docenten samengebracht om samen, als gelijkwaardige deelnemers, in groepen te werken aan concrete voorstellen om het burgerschapsonderwijs te verbeteren. Het doel was om tot minimaal tien concrete voorstellen te komen voor burgerschapsonderwijs in het mbo, die studenten en docenten motiveren en faciliteren. Onderwijs dat beter aansluit bij de leefwereld en behoeften van studenten en bij wat er gebeurt in de samenleving.

Vraaggericht lesaanbod

Het team van het Grafisch Lyceum Utrecht en het Mediacollege Amsterdam ontwikkelde gezamenlijk het winnende onderwijsconcept: de Blanco Methode. Binnen dit onderwijsconcept is sprake van vraaggericht lesaanbod. Studenten worden mede-eigenaar van het lesprogramma: ze bepalen zelf hoe en in welke vorm een bepaald onderwerp wordt aangeboden. De docent burgerschap coacht met steun van collega docenten. Bovendien organiseren de studenten aan het einde van elk semester een burgerschapsdag, waarin het geleerde wordt gepresenteerd aan medestudenten. Voor de student is dit zowel een ontwikkeling op maatschappelijk als persoonlijk vlak.

Prijzengeld voor uitwerking onderwijsconcept

Op het CVI congres kreeg het team de juryprijs uitgereikt door Ingrid van Engelshoven. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 Euro verbonden. Dit bedrag zal besteed worden aan de verdere uitwerking van dit unieke onderwijsconcept. Waardering voor het vele werk dat Marlies Houtbraken van het Grafisch Lyceum Utrecht heeft verzet. En kroon op het werk van docent Leo van der Werf van het Mediacollege Amsterdam, die dit jaar met pensioen zal gaan. Natuurlijk ook alle lof voor de studenten van beide scholen die hieraan hebben meegewerkt.