Raad van toezicht

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft sinds 2006 een Raad van Toezicht. De branchecode ‘Goed bestuur in de bve-sector’ van de MBO Raad en het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen is daarbij het uitgangspunt.

De raad houdt toezicht op het College van Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht en ziet onder meer toe op de naleving van de managementafspraken die de raad met het College van Bestuur maakt. Het Grafisch Lyceum Utrecht hanteert een beloningsbeleid dat voldoet aan Wet normering topinkomens (WNT).

De Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Utrecht heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter: De heer dr. J.J. H. van den Akker

Jan van den Akker is zelfstandig onderwijsonderzoeker en -adviseur, met specialisatie in curriculumvraagstukken. Tot 2016 was hij algemeen directeur/bestuurder van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Tevens is hij emeritus hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Twente.

Mevrouw T.H.L.M. (Dorathé) van Doorn

Dorathé van Doorn is directeur/eigenaar van PrintRun te Nieuwegein. PrintRun is een bureau voor grafisch en multimediaal projectmanagement. Daarnaast doet zij externe coaching- en consultancyprojecten in Nederland en andere landen binnen Europa.

De heer drs. J.A.M. (Hans) Maas

Hans Maas is directeur bij RDM Centre of Expertise/RDM Campus, Hogeschool Rotterdam.

Mevrouw A.L.E. (Netty) Arriëns

Netty Arriëns is creative director en medeoprichter van Fier Media, bureau voor visuele communicatie te Utrecht. Fier Media ontwikkelt slimme communicatieconcepten en transformeert content naar effectieve on- en offline-uitingen.

De heer mr drs. C.H.J. (Cees) van Leeuwen

Cees van Leeuwen is directeur/eigenaar van La Search te Amsterdam. Een executive-search firma gericht op topfuncties in met name de legal sector. Hij was 20 jaar advocaat, waarna hij in 2002 Staatssecretaris van Cultuur werd in Kabinet Balkenende 1. Sindsdien heeft hij diverse toezichthoudende functies bekleed in de onderwijs- en cultuursector.

 

Goed bestuur in de BVE-sector

De branchecode 'goed bestuur in het mbo' en uitgebreide informatie over de Raden van Toezicht is beschikbaar op de website van de MBO Raad in het themadossier Goed bestuur.

Naar MBOraad.nl »