Extra steun voor Utrechtse mbo’ers met mbo-actieplan

Maandag 15 april tekenden vertegenwoordigers van de 4 Utrechtse mbo scholen en wethouder Klaas Verschuure symbolisch het mbo actieplan “Sterk Utrechts mbo”. Namens het Grafisch Lyceum Utrecht was Sandra Beentjes, voorzitter CvB, aanwezig. Met deze overeenkomst kunnen Utrechtse mbo’ers de komende jaren op extra steun van de gemeente rekenen. Als opdrachtgever van projecten en verstrekker van subsidies stimuleert de gemeente de komende jaren de inzet en betrokkenheid van mbo’ers.

Vier ambities

Met wethouder Klaas Verschuure als politiek verantwoordelijke voor de totstandkoming van het actieplan zijn, samen met de mbo opleidingen, werkgevers, belangenbehartigers en andere betrokken partners, vier ambities vastgesteld. Zo worden studenten actief betrokken bij de organisatie van grote evenementen, zoals de start van de Vuelta en het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht. Ook moeten mbo’ers een eigen introductieperiode krijgen, moeten ze gebruik kunnen maken van studentenhuisvesting en passende ondersteuning krijgen bij laagdrempelige inloopcentra op alle mbo-locaties.

Een ander belangrijk voornemen is het bevorderen van de aansluiting van mbo-opleidingen op de regionale arbeidsmarkt. Tot slot is er met een innovatieprijs aandacht voor het stimuleren van creativiteit en innovativiteit binnen het mbo.

Dealmakersdag Utrecht

Het actieplan “Sterk Utrechts mbo” was een van de 7 deals die op maandag 15 april werden ondertekend tijdens de Dealmakersdag Utrecht. Deals tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deals met afspraken en samenwerkingsverbanden over samen investeren, over nieuwe vormen van opleiden, over hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar toekomstbestendig werk, over hoe jongeren in contact worden gebracht met techniek en over hoe Utrecht zich positioneert als stad met werkgelegenheid voor de toekomst.
Meer informatie over de deals en over Werk voor Iedereen.