Arthur bij de les met Klasgenoot

Tweedejaarsstudent Arthur Burggraaf is chronisch ziek maar kan van huis uit toch de lessen volgen dankzij KPN’s KlasseContact. Via de KPN Klasgenoot staat hij in beeld- en geluidsverbinding met zijn klas en is hij virtueel aanwezig in de les. Zijn klasgenoten Sophie Buizert en Romie Pol hebben de taak van buddy’s op zich genomen en nemen het apparaat mee naar elke les. Ook zorgen zij voor de verbinding, praten zij met Arthur via de videoverbinding en zorgen ze ervoor dat het apparaat opgeladen wordt.

KlasseContact van KPN is een landelijk project waarbij studenten via de KPN Klasgenoot in verbinding staan met hun klas. Het apparaat is uitgerust met een speciale camera die Arthur van huis uit aan kan sturen en die 360 graden kan draaien en inzoomen op het bord. Artur kan ook een virtuele vinger opsteken: er gaat dan een lamp branden op de Klasgenoot. De docent draagt een klein microfoontje.

In het project werkt KPN samen met EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Het doel van KlasseContact is duidelijk: zorgen dat leerlingen in het VO en studenten in het mbo die vanwege een chronische of langdurige ziekte niet naar school kunnen, toch lessen kunnen volgen. Dit om te voorkomen dat zij in een sociaal en een leerachterstand oplopen.

Meer info: www.klassecontact.nl