Informatie voor decanen

Als decaan bent u een belangrijke informatiebron voor leerlingen die een beroepskeuze moeten maken. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht bent u daarom het eerste aanspreekpunt bij het geven van voorlichting over onze opleidingen.

Voorlichting aan leerlingen

Het Grafisch Lyceum Utrecht vindt het belangrijk dat aankomende studenten een goed beeld hebben van de opleiding die ze willen volgen. Daarom verzorgen wij graag voorlichting over onze opleidingen bij u op school. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een beroepenmarkt of informatiemiddag of -avond. Studenten en docenten van diverse opleidingen vertellen dan over de ins en outs van de opleiding, de aanmeldprocedure en de manier waarop het Grafisch Lyceum Utrecht onderwijs verzorgt.

Voorlichtingsmateriaal

Op verzoek sturen wij u graag brochures of folders met informatie over onze opleidingen toe.

Contact voorlichting

Voor meer informatie over voorlichtingsactiviteiten en mogelijkheden kunt u contact op met Femke Wijndelts, communicatiemedewerkster, telnr. 030 280 70 81 of communicatie@glu.nl.

Aanmeldprocedure

Het Grafisch Lyceum Utrecht heeft voor alle opleidingen een aanmeldprocedure met een aantal verplichte stappen. Nadat een leerling zich heeft aangemeld, ontvangt hij of zij een informatiepakket over de verdere stappen en een thuisopdracht. Als zijn of haar Digitale Doorstroom Dossier (DDD) en de motivatiebrief zijn ingevuld volgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Meer informatie op de pagina Aanmelden.

Begeleiding bij aanmeldprocedure

Als daar bij u op school ruimte voor is, is het mogelijk de samenstelling van het portfolio of de uitwerking van de thuisopdracht te (laten) begeleiden. test

Contact aanmeldprocedure en zorgleerlingen

Als u vragen heeft over onze aanmeldprocedure of over de mogelijkheden en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunt u contact opnemen met Sonja van Rossum of Paul van Bussel van het SAC (Studiebegeleiding, Advies en Coaching).

Open dagen 2017 - 2018

Open dagen:
zaterdag 11 november 2017, 10.00 - 15.00 uur
zaterdag 27 januari 2018, 10.00 - 15.00 uur

Open avond:
15 maart 2018, 18.00 - 21.00 uur