Informatie voor decanen

Als decaan bent u een belangrijke informatiebron voor leerlingen die een beroepskeuze moeten maken. Voor het Grafisch Lyceum Utrecht bent u daarom het eerste aanspreekpunt bij het geven van voorlichting over onze opleidingen.

Voorlichting aan leerlingen

Het Grafisch Lyceum Utrecht vindt het belangrijk dat aankomende studenten een reëel beeld hebben van de opleiding die ze willen volgen. Daarom verzorgen wij graag voorlichting over onze opleidingen bij u op school. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een beroepenmarkt of informatiemiddag of -avond. Studenten en docenten van diverse opleidingen vertellen dan over de ins en outs van de opleiding, de intakeprocedure en de manier waarop het Grafisch Lyceum Utrecht onderwijs verzorgt.

Voorlichtingsmateriaal

Op verzoek sturen wij u graag brochures of folders met informatie over onze opleidingen toe. De opleidingenbrochure voor studenten die starten in het schooljaar 2018 is beschikbaar na de herfstvakantie.

Contact voorlichting

Voor meer informatie over voorlichtingsactiviteiten en mogelijkheden kunt u contact op met Femke Wijndelts, communicatiemedewerkster, telnr. 030 280 70 81 of communicatie@glu.nl.

Intakeprocedure

Het Grafisch Lyceum Utrecht hanteert voor alle opleidingen een intakeprocedure. Nadat een leerling zich heeft aangemeld, ontvangt hij of zij een informatiepakket met een uitnodiging voor een intakegesprek, een thuisopdracht en uitgebreide informatie over wat we van hem verwachten.

Een leerling die zich aanmeldt voor een niveau 4-opleiding met als vooropleiding vmbo-kbl, mbo niveau 2 of mbo-niveau 3 ontvangt ook een uitnodiging voor een capaciteiten- en persoonlijkheidstest. Deze test wordt een week vóór het intakegesprek afgenomen bij ons op school.

Begeleiding bij intakeprocedure

Als daar bij u op school ruimte voor is, is het mogelijk de samenstelling van het portfolio of de uitwerking van de thuisopdracht te (laten) begeleiden. test

Contact intakeprocedure en zorgleerlingen

Als u vragen heeft over onze intakeprocedure of over de mogelijkheden en begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben, kunt u contact opnemen met de coördinator intake, Paul van Bussel, email: pbussel@glu.nl.

Open dagen 2017 - 2018

Open dagen:
zaterdag 11 november 2017, 10.00 - 15.00 uur
zaterdag 27 januari 2018, 10.00 - 15.00 uur

Open avond:
15 maart 2018, 18.00 - 21.00 uur