Downloads

Opleidingenbrochure

In de opleidingenbrochure vind je uitgebreide informatie over het Grafisch Lyceum Utrecht en de opleidingen.

Je kunt een gedrukt exemplaar aanvragen bij ons Servicepunt, Telefoon: (030) 280 70 72 of e-mail: servicepunt@glu.nl.

Download: opleidingenbrochure 2017-2018 (pdf, 2 mb)

Regelwijzer

De Regelwijzer van het Grafisch Lyceum Utrecht biedt alle regelingen en procedures waarmee wij een zorgvuldige omgang en samenwerking tussen studenten en medewerkers in het gebouw borgen. De Regelwijzer bestaat uit vier hoofdstukken:

Studentenstatuut

In het Studentenstatuut staan de rechten en plichten voor studenten van het Grafisch Lyceum Utrecht omschreven. Je vindt erin waar je op kan rekenen op het gebied van onderwijs, begeleiding en examinering. Daarnaast bevat het studentenstatuut een gedragscode.
Download: Studentenstatuut (pdf, 244 kb)

Medewerkersstatuut

Het Medewerkerstatuut bevat de rechten en plichten voor medewerkers en een gedragscode.
Download: Medewerkersstatuut (pdf, 223 kb)

Klachtenregeling

Onze Klachtenregeling met bijbehorende klachtenformulieren is beschikbaar op de eigen pagina met uitgebreide informatie over de Klachtenprocedure.
Ga naar: Klachtenprocedure

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling beschrijft de werkwijze voor het melden van (dreigende) misstanden. De regeling beschermt medewerkers, ouders, studenten en externe relaties die hun melding te goeder trouw doen.
Download: Klokkenluidersregeling Grafisch Lyceum Utrecht (pdf, 65 kb)

Overeenkomsten en voorwaarden

Bij de start van je studie onderteken je een onderwijsovereenkomst. Met het ondertekenen van de overeenkomst ga je akkoord met de algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst en de voorwaarden voor het bruikleensysteem van de boeken. In de OER (Onderwijs en Examenregeling) vind je informatie die je nodig hebt om je opleiding met succes te kunnen volgen.

Download: Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst (pdf, 510 kb)
Download: Algemene voorwaarden bruikleen studieboeken (pdf, 1.272 kb)
Externe link: Onderwijs en Examenregeling COHORT1617 (opent in nieuw venster)